Wybór oferty na świadczenie usług ekspertyzy technicznej nr 1/10/2015

W związku z zapytaniem ofertowym 1/10/2015, informujemy iż dokonano wyboru oferty na świadczenie usług ekspertyzy technicznej. Wybrano ofertę Pana dr. inż. Wojciecha Winogrodzkiego.

Comments are disabled